CFD-handel: En viktig guide for 2021

Hva er CFD-er og hvor handles de? Les vår ultimate guide til CFD-handel for å lære hvordan du kommer i gang.

Hva er en CFD?

Hva er en CFD?
Hva er en CFD? Photo: Chris Liverani

Hva er CFD-er og hvor handles de? Les vår ultimate guide til CFD-handel for å lære hvordan du kommer i gang.

Denne guiden er skrevet for deg som vil lære mer om:

 • Hva en CFD inneholder
 • Hvor og hvordan handle CFD-kontrakter i Norge
 • Hvordan gå short eller long gjennom CFD-handel

Gjennom CFD-handel (contract for difference) kan du spekulere i finansmarkedet uten å måtte kjøpe eller selge det underliggende instrumentet. På den annen side tilbyr CFD-handel deg den samme økonomiske eksponeringen.

Når du handler CFD, kjøper/selger du faktisk derivater (fra det engelske uttrykket derive). Dette betyr at kontrakten "samler" sin pris fra det underliggende instrumentet, for eksempel i forhold til en bestemt aksje eller vare.

I motsetning til vanlige verdipapirtransaksjoner, vil motparten i noen tilfeller være et selskap som spesialiserer seg på slike transaksjoner.

Eksempel: Anta at du handler én aksje ved hjelp av CFD-handel. Hvis aksjens verdi øker eller minker med 10%, vil CFD-en øke eller minske med tilsvarende beløp.

Her vil du se to CFD-meglere som tilbyr tjenester til nordmenn. De er begge registrert hos Finanstilsynet på vegne av sitt europeiske morselskap.

Hvor kan jeg kjøpe og selge CFD-er?

eToro er det største selskapet i Europa, målt etter antall kunder og omsetning. Selskapet har tillatelse fra europeiske myndigheter til å tilby CFD-transaksjoner til enkeltpersoner i Norge.

Populær              reToro  eToro-den mest brukte CFD-plattformen i Norge

Har et stort utvalg CFD-er, kombinert med aksjekjøp, valutatransaksjoner, etc. Gi mobilbrukere flere betalingsmetoder og separate mobil app.

Handle CFD fra Norge på 5 minutter

Tilbyr forskjellige andre verdipapirer

Overvåket og regulert av europeiske myndigheter

Besøk eToro

Annonsekobling

eToro tilbyr mange ulike aktiva, inkludert CFD-handel, kryptovaluta og aksjer. CFD-kontrakter er komplekse finansielle instrumenter, og du bærer risikoen for betydelig økonomisk tap. 67 prosent av de som handler CFD med selskapet taper penger. Vurder på forhånd om du er i stand til å bære risikoen for økonomisk tap.

Verdt å vite om eToro

Det er verdt å nevne at eToro er registrert som utenlandske finansforetak hos Finanstilsynet.

Siden Norge er medlem av EFTA (European Free Trade Association), kan de fritt tilby tjenester til norske tradere. Forskriften bestemmer at europeiske selskaper med lisens i et annet EU-land også har rett til å tilby tjenester i Norge, inkludert CFD-transaksjoner.

eToro er registrert og lisensiert av to forskjellige reguleringsbyråer i Europa. Det inkluderer FCA (Financial Conduct Authority) og CySec (Cyprus Securities Commission).

Hvorfor liker folk CFD-handel?

Det er tre hovedårsaker til at CFD-handel har blitt populær:

 1. CFD-er er mer fleksible og kan handles utenom åpningstidene til Oslo Børs (Euronext)
 2. Muligheten til å handle flere forskjellige kontrakter med belåning (såkalt leverage). I noen tilfeller kan CFD-er handles med en leverage på opptil x20 ganger. Hos eToro kan kryptovaluta og CFD-produkter bare handles med 1 til 5 leverage.
 3. Passer for kortsiktige eksponeringer, ettersom gebyrene vanligvis er mye lavere enn gebyrene som kreves av en norsk megler for hver transaksjon.

CFD-kontrakten skal i størst grad gjenspeile prisutviklingen på det underliggende instrumentet. Med andre ord, hvis det underliggende instrumentet (for eksempel aksjer) stiger med 1%, må CFD-kontrakten også stige med 1%.

OBS! På grunn av ekstrem volatilitet i markedet, kan prisen på en CFD-kontrakter svinge betydelig i løpet av få sekunder. Dette betyr at du enten kan tjene mye eller tape mye på handelen.

Kostnader og kurtasje

Kostnadene ved handel med CFD inkluderer:

 • Kurtasje (i noen tilfeller)
 • Spredning mellom markedsprisen og den realiserte prisen (prisforskjellen på CFD-eiendelen du handler).
 • Gebyr for å holde kontrakten åpen over tid. Sammenlignet med vanlige ukedager er kostnaden for å opprettholde stillinger i helgene vanligvis høyere.

Kostnaden avhenger vanligvis av CFD-produktet du handler. Vanligvis kreves ingen kurtasje ved handel med varer eller valutapar. Imidlertid kan gebyrer belastes ved handel med kryptovaluta og indekser. Før du setter inn penger hos en CFD-leverandør, bør du alltid sjekke gebyrstrukturen.

Et eksempel er eToros Bitcoin CFD. Her kreves en spredning på 0,75% ved kjøp og salg, noe som betyr at du får 0,75% mindre fortjeneste enn når du kjøper direkte i markedet. Selvfølgelig bør det nevnes at ingen kryptobørser har 0% transaksjonsgebyr.

Eksempel på kostnader

Dette er et teoretisk eksempel på å kjøpe GameStop (aksjekode: GME). Kjøper legger inn en ordre til en verdi av 80 000 norske kroner, hvorav dagens kurs på GME er 800 norske kroner per aksje, og forventer at prisen på GameStop vil stige til 1000 norske kroner.

Her betaler kjøper en spredning på 0,5%, noe som betyr at kjøpesummen for hver GME-aksje er 804 norske kroner (800 norske kroner x 1,005 = 804 norske kroner).

Derfor vil kjøper få 99.502 aksjer i GME (80.000 kr / 804 kr) = 99.502.

Som vi kan se, har kjøper betalt en meglerprovisjon til CFD-selskapet, som tilsvarer verdien av nesten en halv GME-aksje, eller 400 norske kroner basert på den angitte prisen.

Anta at prisen stiger til 1000 norske kroner per GME, hvoretter handelsmannen bestemmer seg for å selge. Før han trekker fra utgifter, vil han motta:

1.000 NOK (salgspris) * 99.502 (antall aksjer) = 99.502 NOK (salg)

Et gebyr på 0,5% vil nå bli trukket fra. Så det blir 99.502 * 0.995 = 99.004.49 NOK

Basert på en investering på 80 000 norske kroner er avkastningen 19 004,49 norske kroner.

Husk! Prisen endres kanskje ikke i henhold til dine forventninger, og du kan du tape pengene du investerte. Husk at handel med CFD er risikabelt, og du kan tape penger.

Fordeler med CFD

1. Høyere belåning (leverage)

Ved å bruke CFD kan du få høyere belåning enn hva vanlige meglere tilbyr, også kjent som gearing og leverage.

Disse selskapene må forholde seg til et felles sett med regler som dikterer hvilke lån de kan gi til kunder. Det pleide å være opp til x50, men reglene har blitt skjerpet de siste årene.

Eksempel på en CFD-handel med innflytelse opp til x5. Her handles kontrakten GOGL (Golden Ocean Group Ltd) gjennom eToro.


Bruke leverage med CFD-handel hos eToro (eksempel)

Den høyeste leverage i Europa i dag er x30, noe som betyr at vedlikeholdsmarginen din må være minst 3,33% av investeringsbeløpet. Du kan lese mer om krav til leverage og margin lenger ned på siden.

Om høy leverage kan kalles en fordel, kan diskuteres. Det er mulig å tjene mer penger enn vanlig, men risikoen for tap vil øke tilsvarende.

2. Shorte aksjer uten begrensning

Evnen til å shorte aksjer uten å låne fra en megler er en annen viktig fordel. Når du shorter aksjer, må du vanligvis låne aksjer gjennom en megler i bytte mot daglig rente. Målet er å selge instrumentet til en pris lavere enn låneprisen.

I noen land/regioner er det betydelige begrensninger for short selling av aksjer eller det er forbudt. Gjennom CFD-handel kan folk enkelt omgå begrensninger på en lovlig måte også i disse landene.

NB! Vær oppmerksom på at shorting gjennom CFD-handel vil kunne medføre en betydelig risiko for tap.


3. CFD-markedet har andre åpningstider

Hvis du har handlet verdipapirer på Oslo Børs, vet du at det kan være frustrerende å håndtere åpningstidene. De samme reglene gjelder for børser rundt om i verden, fordi verdipapirer bare kan handles i løpet av bestemte timer på dagen. Børsene er også stengt i helger og helligdager.

For CFD-er er det også en tidsbegrensning, men forskjellen er at CFD-er kan handles så snart de utenlandske børsene starter tradingen.

Med CFD-er vil selskapet som selger kontrakten ønske å "sikre/hedge" seg mot tap. Derfor kjøpte de det underliggende instrumentet, noe som krever at markedet allerede er åpent for handel.

For eksempel, hvis de kjøper GME-aksjer i det amerikanske markedet, vil CFD-handelen også følge amerikansk handel.

4. One-stop tilgang til det globale markedet

CFD-leverandører har vanligvis tusenvis av handelspar å velge mellom på ett sted.

For eksempel, hvis du handler amerikanske aksjer fra Norge, må du søke manuell hjelp fra en megler i bytte mot høye meglerprovisjoner. Norske meglere vil også ha restriksjoner på utvalg av råvarer og obligasjoner.

Med CFD-er kan du få tilgang til alle disse produktene på ett sted, selv om det også er begrensninger på tilbud på disse plattformene.

5. Et bredere spekter av verdipapirer

Den siste viktige fordelen med CFD-er, er utvalget av verdipapirer som tilbys. Som nevnt i forrige seksjon, har de en rekke instrumenter å velge mellom. Dette gjør plattformen til den foretrukne løsningen for de som ønsker å spekulere i flere instrumenter samtidig.

For eksempel så kan du spekulere i prisene på olje, gull og sølv. I tillegg kan du kjøpe/selge aksjer og obligasjoner i internasjonale selskaper som ikke er notert på Oslo Børs eller et av de andre markedene.

Ulemper med CFD-handel

1. Høye spredning for hver transaksjon

CFD-er tillater tradere å gå inn på flere markeder enn vanlige meglere kan tilby. Resultat av dette kan bli at du til slutt betaler mer for hver transaksjon som gjennomføres.

Ett av gebyrene er spredningen som kreves for hver transaksjon. I noen aktiva er det vanligvis opptil x2 som kreves enn hva en vanlig megler eller markedsplass krever.

En CFD-spread betyr at du kjøper eller selger et instument til en pris som er lavere enn prisen som instrumentet handles til på markedet. Selgeren belaster differansen og tar vanligvis et tilleggsgebyr basert på antall dager du beholder stillingen åpen.

2. Høy risiko for tap

CFD-industrien er ikke så godt regulert som andre deler av verdipapirmarkedet. Det er sant at disse reglene bare har blitt skjerpet betydelig de siste årene, men de er fortsatt mye løsere enn reglene som gjelder for vanlige meglere.

To grunner har CFD en høyere risiko for tap.

Den første er muligheten til å investere med høyere leverage. Denne typen handel krever erfaring og ekspertise som mange tradere mangler. Risikoen for å tape penger og høy leverage er også årsaken til at handel med CFD-er er forbudt i USA.

Den andre risikoen er at det er mange uetiske aktører i markedet som ikke overholder reglene som gjelder for europeisk CFD-handel.

Finanstilsynet har på grunnlag av det tidligere advart mot handel med CFD-er. ESMA (European Securities and Markets Authority) ga også ut en detaljert publikasjon, som inneholder advarsler for handel med CFD-er og forhold som kundene bør ta hensyn til.

Hvilke verdipapirer kan du handle?

CFD-er kan handles i mange forskjellige verdipapirer og kategorier. De siste årene har den også utvidet seg til kryptovaluta. Du kan gå long eller short, og du kan belåne investeringen (såkalt leverage).

En av de viktigste fordelene med CFD-er, er at det gjør visse investeringsmuligheter lettere for flere investorer. De aller fleste verdipapirer som tilbys på børser tilbyr CFD-handel.

Som nevnt tidligere er CFD-er designet for å gjenspeile prisutviklingen på det underliggende instrumentet.

Her kan du se en serie verdipapirer som tilbys gjennom CFDer.

 • Valuta
 • Aksjer
 • Råvarer (for eksempel gull, olje, naturgass)
 • Indekser
 • Obligasjoner
 • Kryptovaluta

Merk! CFD-meglere tilbyr forskjellige instrumenter. Sjekk nettsidene deres for å se om de tilbyr produktet du leter etter.

Aksjer er en investeringsmulighet med god tilgjengelighet. Og siden det utstedes CFD-er på aksjer fra hele verden, vil dette kunne åpne mange nye handelsmuligheter sammenlignet med tilgangen på Oslo Børs.

Årsaken er at antall aksjer notert på Oslo Børs er relativt begrenset. Hvis du vil handle utenlandske aksjer, må du legge inn en spesiell ordre gjennom en megler, noe som er tidkrevende og dyrt. På den annen side, med CFD-handel, har du umiddelbar tilgang.

Andre eksempler er råvarer og obligasjoner. Råvarer handles oftest i futuresmarkedet og kan bare brukes av profesjonelle investorer, mens obligasjoner vanligvis krever en minimumsinvestering på flere millioner for å komme inn.

Gjennom CFD-er har du muligheten til å handle alle disse instrumentene.

Long og short trading med begrenset risiko

CFD-er gjenspeiler prisen på det underliggende instrumentet. Derfor vil avkastningen avhenge av hvordan prisen utvikler seg. På grunn av den høye volatiliteten er det ingen garanti for at du vil tjene på transaksjonen.

Du kan gå long (hvis du tror at prisen vil stige) eller short (hvis du tror at prisen vil falle).

CFD Long

Når verdien av det underliggende instrumentet også øker, vil denne typen CFD også øke i verdi. Denne typen kalles ofte en long CFD. Et enkelt eksempel innebærer å kjøpe en aksje i form av en CFD, og ​​deretter stiger aksjen. Da får du en prisøkning.

CFD Short

Ved å shorte en CFD får du en positiv avkastning når verdien av det underliggende instrumentet faller. På den annen side er risikoen for tap for slik CFD-handel mye høyere.

I teorien kan et shortet instrument bare fortsette å stige i verdi, noe som også betyr at tapet kan være ubegrenset. For å forhindre dette, vil CFD-leverandøren angi margingrensen, og hvis instrumentet går til en bestemt pris, vil beholdningen bli tvunget til å selge.

For å beskytte deg selv mot tap av hele beholdningen, er det verdt å angi et stoploss. Det er en salgsordre som sier at hvis tapet kommer til å overstige et visst antall % av det investerte beløpet, bør hele beholdningen selges. Dette skjer så automatisk.

Belåning (leverage)

CFD-handel er forbundet med høy risiko. Her er den virkelige store risikoen ikke CFD-en selv. Det er muligheten til å belåne investeringer som får mange til å tape penger.

Hva er en belåning?

Dette betyr ganske enkelt at du handler med flere midler enn du har på kontoen din. Her utsteder CFD-selskaper kreditter i bytte mot daglige rentekostnader.

Følgende er en grov oversikt over de vanlige typer belåning i CFD-handel:

 • Opptil x30 ganger leverage på valuta
 • Opptil x20 ganger leverage på råvarer
 • Opptil x10 ganger leverage på indekser
 • Opptil x5 ganger leverage på aksjer
 • Opptil x2 ganger leverage på kryptovaluta

Du setter din egenkapital som sikkerhet og får en såkalt margingrense. Hvis markedet går i motsatt retning av investeringen din, slår denne begrensningen inn.

Beregning av grense for belåning

Basert på din egenkapital og belåning kan du enkelt beregne margingrensen.

Eksempel:

 • Du har skutt inn 100 000 kroner i egenkapital
 • Du ønsker x10 ganger leverage
 • Dette gir deg tilgang til 1 000 000 norske kroner som du kan kjøpe CFD-er for
 • Her er egenkapitalen 10% av det tilgjengelige beløpet du kan handle: 1 000 000 / 100 000 = 10 i margingrense

 

Dersom du taper 10% av verdien din så vil CFD-leverandøren sende en «margin-call» og som siste utvei selge hele beholdningen din.

Når du bruker leverage, krever utlåner at du har tilstrekkelig egenkapital som garanti. Hvis prisen på CFD-kontrakten faller, vil egenkapitalen falle først, og hvis prisen faller nok til at du ikke kan oppfylle marginkravene, kan posisjonen din bli solgt.

I de fleste tilfeller vil du motta en forespørsel om å sette inn et depositum for å øke egenkapitalen din slik at kravet kan beskyttes. Dette kalles et «margin-call».

PS! Når du har posisjoner over natten, vil det i noen tilfeller bli trukket gebyrer. På grunn av denne avgiften, anbefales det ikke å ha langsiktige stillinger, siden kostnadene raskt vil stige til ukontrollerbare nivåer.

Mer om CFD-markedet

CFD-handel foregår i et spesialmarked hvor tradere kjøper og selger kontrakter. I tillegg fungerer utstedere ofte som market makers for å levere likviditet til markedet.

Det faktum at utstedere er market makers betyr at de er motparter til transaksjoner med kunder. For å tillate deg å gå inn på kontraktsmarkedet, må du åpne en handelskonto hos utstederen.

Hvis du vurderer å begynne å handle CFD, har vi noen tips som hjelper deg med å finne det markedet som gir deg den beste løsningen. Hvor mye vekt du bør legge på hvert punkt er opp til deg.

Vi anbefaler at du stiller et minimumskrav til at markedet må være lisensiert av Finanstilsynet. Dette beskytter deg mot svindel og useriøse aktører.

Her er noen av de største CFD-plattformene i Europa:

 • Toro
 • Pluss 500
 • IG
 • CMC Markets
 • Ava Trade

Vi har valgt selskapene ovenfor utfra å se tilbakemeldinger på forskjellige nettsteder. Det er åpenbart at CFD-kontrakter er et kontroversielt verktøy, og at mange kunder klager over at de ikke helt forsto risikoen for tap i begynnelsen.

I tillegg fant vi også noen selskaper anklaget for bedrageri og villedende informasjon. Disse er ikke med i listen ovenfor.

Før du velger en leverandør, anbefaler vi at du er nøye på å sjekke tilbakemeldinger om selskapet og ikke tro blindt på informasjonen selskapet skriver om seg selv. Vær kritisk og vær spesielt oppmerksom på gebyrene de tar for transaksjoner.

Ofte stilte spørsmål

Hva er en CFD?

CFD (contract for difference) er et finansielt instrument som gjenspeiler prisutviklingen på det underliggende instrumentet. Derfor blir det sett på som et derivat.

Er CFD-handel lovlig i Norge?

Ja, i henhold til EFTA-avtalen kan CFD-transaksjoner gis til enkeltpersoner i Norge. Selskapene som tilbyr CFD-handel er forpliktet til å registrere seg hos Finanstilsynet.

Hvor kan jeg kjøpe og selge CFD-er?

Det er dusinvis av CFD-leverandører å velge fra. Mer seriøse selskaper inkluderer Plus500 og eToro. Du kan lese mer om sistnevnte i denne guiden.

Hva kan jeg handle med CFD?

Ved å bruke CFD-er kan du handle råvarer, valuta, aksjer, kryptovaluta, obligasjoner, indekser, mm.

Er CFD-inntekt skattepliktig?

Ja. Du må betale skatt på overskuddet du får fra CFD-handel. Du kan også kreve fradrag for tap. Husk at du er ansvarlig for å rapportere beløp til Skatteetaten.